VIDENSBLOG

VI DELER VORES VIDEN MED DIG

  November  | 2021  

Make Rehab deltog på Health & Rehab Scandinavia i Bella Centret i dagene 16.-18 november. Herfra stor tak til alle besøgende for en fantastisk god modtagelse på messen. 

Det var skønt at få nye kontakter og gense kontakter fra tidligere.
Der skal også lyde en stor tak til vores brancheforening Danish Care, for at gøre dette muligt.


På standen præsenterede vi vores produkter, herunder

Next Generation positioneringspuder
Carital Optima
Foldbar bariatrisk kørestol
genanvendelige beskyttelsesdragter

Bariatrisk hospitalsseng Herkules - op til 400 kg
Batriatrisk skummadras Megara - op til 400 kg


samt forskellige Kelvin kørestole som er i gang med at blive færdigudviklet. 

IMG_7813-preview 2 (2)
IMG_7819-preview (2)
11
IMG_7820-preview (2)
IMG_7818-preview 2

På messen afholdte vi også mini-seminarer om  bariatri og 24 timers positionering 

I denne video giver Malene Alexandrowiz en kort introduktion til mini-seminaret om 24 timers positionering.

Ønsker du at vide mere eller booke en undervisningsseance omkring betydningen af 24 timers positionering?
Kontakt Malene Alexandrowiz, Head of Make Rehab Academy,
ma@makerehab.dk / +45 91 919 919

  November  | 2021  

Nyt produkt! Foldbar bariatrisk kørestol er specielt designet til mennesker med bariatri, der har gangbesvær eller problemer med at gå, idet kørestolen giver mennesket mobilitet og mulighed for at opretholde et aktivt liv. 

Fås i fire forskellige bredder, dybde og sædehøjde kan justeres. Kørestolen kan bruges indendørs og udendørs på en flad, solid overflade og er også velegnet til transport takket være dens foldemekanisme. Den foldes let sammen og placeres nemt i et bagagerum på en almindelig størrelse bil.


Kørestolen kan enten drives frem af personen eller af en ledsager og er designet til en max vægtkapacitet på 250 kg. Kørestolen kan forstærkes yderligere op til 350 kg, afhængigt af brugen.

Foldbar bariatrisk kørestol er designet til at tilgodese ergonomiske behov hos mennesker med bariatri. Armlænene  sikrer en ergonomisk optimeret siddeposition og øger siddekomforten. Armlænene kan spejlvendes for abduktion og adduktion. Afhængigt af armlænenes placering kan kørestolen ”vokse” 3 cm i  bredden i begge sider. Stolen er  ligeledes let at justere i højden..

Stel, sæderamme og sidedele er lavet af aluminium. Ryglænet er polstret og justérbart, armlænene er indstillelige og lavet af PU-skum. Kørestolen har parkeringsbremse og leveres med benstøtter med vinkelindstillelig fodplade.

Kørestolen kan nemt rengøres og desinficeres. Kørestolens rammedele kan tørres af med en fugtig klud. Ved kraftig tilsmudsning anvendes et mildt rengøringsmiddel. Stellet, sædet, armlæn og ryglæn desinficeres med en ren klud, og kørestolspuden skiftes ved overgang til ny person.

Foldbar bariatrisk kørestol er anvendelig i plejesektoren, på plejehjem, hospitaler, rehabiliteringscentre, daghjem, ambulatorier og i private husstande.

DIETZ_Bild_XXL_Tauron-rsi_Perspektive_4C-low
DIETZ_Bild_XXL_Tauron-rsi_Gefaltet_Front_4C-low
DIETZ_Bild_XXL_Tauron-rsi_Seite_Beinstützenüberzug-01_4C-low
DIETZ_Bild_XXL_Tauron-rsi_Detail_Beinstützenüberzug_4C-low
DIETZ_Bild_tauron_Krankenhaus_01_4C-low

  November  | 2021  

Nu er den her! Carital Optima statisk helmadras med automatisk trykjustering og specielt udviklet til behandling af tryksår stadie 1-4 samt til forebyggelse af tryksår. Den bidrager med en stabil positionering over hele liggefladen og er velegnet til mennesker med smerter og demens. 

Madrassen
Madrassen er opdelt i tre sektioner, som selv tilpasser sig menneskets vægt, kropsform og vægtfordeling. En  fuldautomatisk og støjsvag pumpe følger med madrassen. Pumpen sørger blandt andet for automatisk justering af
trykket i madrassen. 

Carital Optima madrassen har en speciel dobbelt cellestruktur, som nedsætter risikoen for tryk og shear og bidrager med en stabil positionering af personen over hele liggefladen. Madrassen er derfor yderst velegnet til mennesker med smerter, hvor selv små forskydninger i huden og ændringer af trykfordelingen kan udløse stærke smerter. Madrassen lindrer smerter og er testet til at kunne lindre smerter helt op til 10 på VAS-skalaen. 

Madrassens øverste celler er tunnelformede og fyldt med luft, hvilket bevirker, at madrassen hurtigt tilpasser sig kroppens vægt. De inderste celler er opdelt i tre sektioner (ben, krop og hoved) med hver deres tryk. Trykket tilpasses hvert 2. minut i forhold til vægt og kropsstilling. Når kropsstillingen ændres, tilpasser madrassen sig automatisk den nye vægtfordeling. Således opnås optimal trykaflastning, uanset kropsform og kropsstilling.

Madrassen kan gøres statisk, hvilket gør det nemt at foretage pleje. Madrassen har ingen kontraindikationer, og kan derfor bruges til mennesker i alle sygdomskategorier, undtagen dobbelt benamputerede.

Betræk
Betrækket er et vandtæt, åndbart og strækbart inkontinensbetræk.

Pumpen
Pumpen er fuldautomatisk og hænges på fodgærdet. Den er meget støjsvag og kan i forhold til ekstremt lydfølsomme mennesker indstilles til at bibeholde trykket fx i en kortere eller længere tid om natten.
Pumpen kan også indstilles til ekstra dyb og trykaflastende positionering til mennesker, der kun kan lejres på ryggen. Hvis mennesket sidder meget op, kan pumpen indstilles til “siddefunktion”.

Indenfor de sidste par år er der publiceret 2 artikler om erfaringen med brugen af statiske helmadrasser.
Dels i "International Journal of Nursing Studies" og dels i "Wiley Journal"


  November  | 2021  

Hør mere om Carital Optima madrassen på Health & Rehab Scandinavia - messen for hjælpemidler og velfærdsteknologi 
i Bella Center Copenhagen
16.- 18. november 2021.

Vi glæder os til at vise jer alle vores produkter og vores nye produktkatalog
på stand nr. C4-032. 

På messen afholder vi også mini-seminarer om 24 timers positionering og bariatri.

Hvad, hvorfor, hvornår bør vi arbejde ud fra denne tilgang? Disse spørgsmål er omdrejningspunktet for mini-seminaret. Målet er at få skabt fokus på, at 24 timers positionering er meget mere end tryksårsforebyggelse. Vi vil gå spadestikket dybere og kigge på sammenspillet mellem de forskellige mulige faktorer, der er i spil hos den enkelte såsom søvn, mobiliseringsniveau, SI-problematikker, delir, spasticitet, dysfagi, atypiske sår, smerter m.m.

Deltagerne får redskaber til at kortlægge og udrede den enkeltes behov for positionering ud fra et 24 timers perspektiv. Samt indsigt og forståelse for betydningen af sammenspillet mellem forskellige hjælpemidlers påvirkning på menneskets funktionsniveau og livskvalitet.

Tirsdag 16. november kl. 11-12
Lokale B5-M1

Torsdag 18. november kl. 13-14
Lokale B5-M1

24 timers positionering

Hjælpemidlets udformning og tilpasningsevne har en stor betydning for brugen af dem. Kom og få genopfrisket kropsformernes betydning i forbindelse med kortlægning, måltagning og tilpasning af hjælpemidler til mennesker med bariatri.

Oplægget vil tage udgangspunkt i relevante cases og teori som understøttes med simulation.

Onsdag 17. november kl. 11-12
Lokale B5-M1

Bariatri


  November  | 2021  

Kræftens Bekæmpelse, Sundheds- styrelsen, Diabetesforeningen og Hjerte-foreningen har i samarbejde lavet en undersøgelse om danskernes viden om og holdinger til overvægt og sundhed.


Undersøgelsen omhandler temaer som viden om sammenhæng mellem overvægt og sygdom, holdninger til  forskellige aspekter af overvægtsproblematikken, fysisk aktivitets- samt mad- og måltidsvaner, sundhedsadfærd og syn på egen vægt. 

Undersøgelsen viser, at tre ud af fire (76 %) mener, at overvægt er et personligt ansvar. Samtidig mener fire ud af  fem (81 %), at vi lever i et samfund, der gør det for nemt at røre sig for lidt og spise for meget. 

“Det er vigtigt at slå fast, at udvikling af overvægt ikke kun er den enkeltes ansvar, men også er bestemt af både samfundsmæssige forhold og den enkeltes levekår. Hertil kommer den tilbøjelighed til at tage på, som er genetisk bestemt. Det er derfor også et samfundsansvar at være med til at forebygge overvægt i befolkningen og at arbejde på at reducere stigmatisering af dem, der lever med overvægt og svær overvægt,” siger chefkonsulent i  Sundhedsstyrelsen, Tatjana Hejgaard.

Erfaringer viser, at stigmatisering kan reduceres, hvis flere får en større forståelse af den kompleksitet, der ligger bag udviklingen af overvægt og svær overvægt.

Selvom mere end halvdelen af den voksne befolkning lever med overvægt, og hver sjette med svær overvægt, viser flere undersøgelser, at overvægt – og særligt svær overvægt - stadig er forbundet med mobning, diskrimination og stigmatisering. Stigmatisering finder sted bredt i samfundet og har alvorlige psykosociale og fysiske konsekvenser for den enkelte.

Læs her den fulde rapport: "Danskernes viden om og holdninger til overvægt og sundhed 2021-1"

Sundhedsstyrelsen har også udarbejdet anbefalinger, der vedrører tilbud om livsstilsintervention ved svær overvægt hos børn og voksne. Anbefalingerne er målrettet kommuner, der ønsker at kvalificere deres indsats og tilbud på området. Anbefalingerne kan anvendes af sundhedsfaglige ledere, planlæggere og sundhedspersoner, der varetager opgaver omkring borgere med svær overvægt i kommunen, på sygehuset og i almen praksis. 

Læs her anbefalingerne: "Livstilsintervention ved svær overvægt"

  Oktober  | 2021  

7.- 8. oktober deltog Make Rehab på Landskursus for Fagligt Selskab for Palliations-sygeplejersker. Årets tema var værdier i praksis. 


Vi deltog bl.a. i workshops omkring smerter hos den palliative patient, hvor vi med udgangspunkt i Sundhedsstyrelsens Smerteguide og C. Saunders Total Pain Model gennemgik en case. En vigtig besked herfra er, at det er centralt, at vi som sundhedspersonale kigger på sammenspillet mellem disse forskellige faktorer: Fysiske, sociale, eksistentielle/åndelige og psykiske faktorer.

Dette kræver en tværfaglig indsats, hvor vi bevidst bruger hinandens viden i sammenspil med patienten og patientens nære netværk. Dette med udgangspunkt i, at der er stor sammenhæng mellem smerter, erfaringer, bekymringer for fremtiden og ikke mindst troen og håbet for fremtiden. Faktorerne trækker tråde ind i hinanden og påvirker patientens og deres nære netværks livskvalitet.

Make Rehabs fokus i denne kontekst er at skabe fysiske rammer gennem lejring med henblik på at øge den enkeltes livskvalitet. Det er målet med 24 timers positionering som non farmakologiske tiltag og bidrag til øvrig behandling. 
Afdækker vi hele døgnet med henblik på at skabe komfort, bedre søvnbetingelser, bedre komfort i hvile og herved øge overskud til at den enkelte, kan vi fastholde en meningsfuld hverdag med udgangspunkt i de 14 basale behov, beskrevet af sygeplejerske V. Hendersson i bogen Sygeplejens Grundlæggende Principper.
 
Landskurset 2021 bød desuden på lærerige oplæg omkring medfølelsens betydning i relations-arbejdet mellem personale og patient, vigtigheden af at skabe rum til forventninger til behandling, betydningen og effekter af placebo og nocebo samt håbets og troens betydning i palliative forløb.

To meget spændende og oplysende dage. Vi glæder os til næste års palliationsdage, hvor temaet er ulighed i palliation.

Ønsker du at vide mere eller booke en undervisningsseance omkring betydningen af 24 timers positionering og smerter i en nonfarmakologisk kontekst?

Kontakte Malene Alexandrowiz, Head of Make Rehab Academy, ma@makerehab.dk / +45 91 919 919

  Oktober  | 2021  

Make Rehab udstiller på Landskursus for Fagligt Selskab for Palliations-sygeplejersker
7. - 8. oktober på Comwell Kolding

Temaet for 13. Landskursus er "Værdier i praksis", og du kan finde Make Rehab blandt udstillerne. Her viser vi vores serie af Next Generation positioneringspuder, som er yderst anvendelige i arbejdet med palliation.

Landskursus palliation
Landskursus palliation
Next Generation fixzy pude small og halvcirkel ørepude
Next Generation fixzy pude small og halvcirkel ørepude
Next Generation butterfly nakkepude
Next Generation butterfly nakkepude

  September  | 2021  

Få undervisning i bariatri ud fra et 360 graders perspektiv

Tak til Stevns kommune for at invitere Make Rehab og Vendlet til at skabe en tværfaglig temadag omkring bariatri ud fra et 360 graders perspektiv.
I undervisningen koblede vi løbende teori og praksis, og gav deltagerne mulighed for - ved hjælp af simulation - at få oplevelsen af hvordan de forskellige kropsformer bevæger sig. Desuden arbejdede vi med positionering ud fra et 24 timers perspektiv, mobilisering og en case workshop.

Skulle du have lyst til at deltage, hoste en lignende temadag eller en undervisningsseance indenfor vores fokusområder, skal du blot kontakte Malene Alexandrowiz, Head of Make Rehab Academy, ma@makerehab.dk / +45 91 919 919

Undervisning i bariatri i Stevns Kommune
Undervisning i bariatri i Stevns Kommune
Undervisere – fra venstre: Pia Beck, Vendlet, ergoterapeut, master i Human Health og Malene Alexandrowiz, Make Rehab

  September  | 2021  

Se Make Rehabs ny animationsfilm om lejring: Hvem har brug for lejring?
Hvorfor er lejring vigtigt?

I Make Rehab har vi fokus på at tilbyde de bedste løsninger og produkter til 24 timers liggende og siddende positionering til sygdomsramte og mennesker med nedsat funktionsniveau for at højne deres livskvalitet og skabe et meningsfuldt hverdagsliv med mulighed for at bidrage til at genvinde eller fastholde meningsfuldheden.

I denne animationsfilm kan du blive klogere på, hvem der har brug for at blive lejret og hvorfor lejring er vigtigt.

  August  | 2021  

Make Rehab lancerer Next Generation positioneringspuder:

18 innovative positioneringsløsninger

Next Generation positioneringspuder består af 18 nyskabende positioneringspuder, udviklet til at stabilisere positioneringen og trykfordelingen med det formål at skabe en optimal lejring af brugeren.

Puderne indeholder ovale dynamiske kugler, der både er bløde og faste. Selv efter en trykbelastning på 50.000 gange beholder kuglerne stadig deres ovale form. Alle kugler er forseglede, vandtætte, antibakterielle og brandhæmmende.


Next Generation positioneringspuderne har en tyngde og stabilitet, der sikrer, at brugeren ligger i den ønskede stilling, uden at puderne falder sammen eller glider væk ved belastning over tid. Puderne kan moduleres i små tilpasningsområder og beholder den ønskede form, der understøtter brugeren. De udmærker sig også ved minimal varmeophobning med fugt til følge.


Betrækket er åndbart, strækbart, væsketæt, antibakterielt og brandhæmmende PU. Det har en EN14126 godkendelse imod gennemtrængning, og bruges også til PPE klasse 3B standard mod virus gennemtrængning.

Next Generation positioneringspuder kan hurtigt vaskes af med desinfektionsmidler og tørrer i løbet af få minutter.


Next Generation positioneringspuder er specielt udviklet til at bidrage til livskvaliteten for mange sygdomskategorier som demens, palliation, sclerose, ALS, HD, neuro-rehabilitering og bariatri.


Hele serien er designet, testet og produceret i Danmark på bæredygtige vilkår i samarbejde med hjemmeplejen, institutioner og hospitaler, så de opfylder alle krav og funktioner og dermed sikrer færrest mulige kompromiser.


Vores konsulenter kommer gerne ud

og introducerer Next Generation positioneringspuderne - ring og bestil en aftale


Kontakt konsulent Musti Øzgen

for Sjælland og øerne,

+45 91 917 917 / musti@makerehab.dk


Kontakt konsulent Malene Alexandrowiz

for Jylland og Fyn,

+45 91 919 919 / ma@makerehab.dk