OM OS

 Om Make Rehab  

Make Rehab er et hjælpemiddelsfirma med 25 års erfaring indenfor bariatri, 24 timers positionering og smertehåndtering, baseret på en analytisk tilgang.


Vi tilbyder innovative og tværfaglige løsninger ud fra et 360 graders perspektiv. Derudover tilbyder vi undervisning i al vores faglige viden i vores Make Rehab Academy.

Make Rehab er kendetegnet ved at tage udgangspunkt i værdig og meningsfuld rehabilitering med brugerperspektivet i centrum.


Make Rehabs egne produkter er designet, testet og produceret i Danmark på bæredygtige vilkår. Alle vores produkter opfylder MDR, hvor det kræves, og er CE mærkede.

Mission


Vi tilbyder de bedste 24 timers liggende og siddende positioneringsløsninger til sygdomsramte og mennesker med nedsat funktionsniveau for at højne deres livskvalitet og skabe et meningsfuldt hverdagsliv med mulighed for at bidrage til at genvinde eller fastholde meningsfuldheden. 


Vi tilbyder vejledning og meningsfulde løsninger, som er enkle at anvende og implementere i hverdagslivet. Med udgangspunkt i det enkelte menneskes behov, ressourcer og egne mål samt med fokus på værdighed.


I vores arbejde har vi fokus på at opfylde de 8 nationale mål for sundhedsvæsenet: Med udgangspunkt i behandling af høj kvalitet, bedre sammenhæng i patient- og borgerforløb, hurtig udredning og indsats samt øget patientinddragelse.


Vi udvikler og producerer vores produkter i samarbejde med hjemmeplejen, institutioner og hospitaler, så de opfylder alle krav og funktioner og dermed sikrer færrest mulige kompromiser. Dette med udgangspunkt i høj faglig viden og klinisk praksis indenfor vores fokusområder.

Vision


Vi ønsker at imødekomme mennesker og finde de bedste løsninger på et tværfagligt grundlag, og vi tror på at god planlægning, kontinuitet, værdighed og opfølgning er vigtige elementer i processen.


Vi vil være opdateret på den nyeste viden og praktisk håndtering indenfor 24 timers positionering, smertehåndtering og bariatri, fra hele verden.


Viden forpligter, og vi vil videregive vores viden og skabe gode partnerskaber, så plejesektoren kan drage nytte af vores ekspertise og faglighed.


Vi ønsker at bidrage med at højne viden indenfor hjælpemiddelområdet. Vi vil løbende inkludere evidensbaseret praksis i udvikling og udarbejdelse af effektstudier.

Værdier

Du og jeg - fremfor dem og os
Etik og nære relationer er kendetegnet for Make Rehabs værdigrundlag, hvor det enkelte menneske mødes med respekt, følelse af familiær sammenhæng, meningsfuldhed, værdighed og fleksibilitet. Vi har fokus på at bekæmpe stigmatisering for at sikre, at vi møder mennesket fremfor sygdommen.


Partnerskaber

Vores tilgang hviler på høj faglighed, professionalisme og ordentlighed. Både når vi indgår partnerskaber indenfor uddannelse og undervisning hos jer, på virtuelle fora og hos os samt i vores møde med sundhedsfagligt personale. Vi sætter os grundigt ind i tingene og følger med udviklingen. Vi møder hinanden og andre i øjenhøjde og med respekt og et ønske om gensidig forståelse og anerkendelse. Sådan opnår vi de bedste resultater og største overførbarhed af viden.

Ambitiøs

Det er vigtigt for os, at vi hele tiden udvikler os sammen med den branche, vi er en del af. Vi gør os konstant umage for at gøre vores bedste. Og det er helt naturligt for os hele tiden at medtænke, hvordan vi kan gøre det endnu bedre og skabe nye muligheder og løsninger. Det er fordi vi ved, at vi kan opnå de bedste resultater ved at være drevet af ambitionerne om at bringe vores faglighed og kompetencer i spil på en måde, hvor vi altid gør en forskel og gør hinanden bedre i sundhedssektoren. Dette gør vi ved at inddrage og samarbejde med aktører fra forskellige sektorer. Således opnår vi en større forståelse, fleksibilitet og dermed det bedste resultat.

Tværfaglig bæredygtighed

Vi har hjertet med, i det vi laver. For vi arbejder for sygdomsramte og ældre og har for mål at styrke deres dagligdag. Vi tror på, at det gavner vores sektor at vi har et kredsløb, som gør det muligt at dele viden med hinanden. Det får ikke bare sundhedssektoren til at hænge sammen, men hjælper i sidste ende borgerne. Vi er flittige, og stolte af den opgave, vi er med til at løfte, og ydmyge i forhold til den. Fordi sundhedssektoren berører os alle sammen på et kritisk tidspunkt.

 

Kvalitetsbevidste

Make Rehabs egne produkter er designet, testet og produceret i Danmark på bæredygtige vilkår. Alle vores løsninger opfylder MDR, hvor det kræves, og er CE mærkede.

 

Medarbejdertrivsel

Glade medarbejder arbejder bedst.
Vi er ikke kun fagligt ambitiøse. Vi er også ambitiøse, når det gælder om at sørge for, at hinanden har det godt. Både fysisk, socialt og mentalt. Vores firma bygger på gensidig respekt, fleksibilitet, frihed under ansvar, rummelighed, tillid og anerkendelse af hinandens ressourcer og mangler. Dette skaber tryghed og trivsel.
Medarbejdertrivsel ligger os på sinde, og derfor tilbyder vi flere forskellige medarbejderfordele:

  • Sundhedsforsikring
  • Løbende faglig opdatering via relevante kurser
  • Sociale arrangementer
  • Feriebolig
  • En årlig MedarbejderUdviklingsSamtale
  • Et sundt og anerkendende arbejdsmiljø
  • Fokus på trivsel og ergonomi