Kelvin kørestole

 Make Rehabs 

 mission og vision 

 med Kelvin kørestolene

Fra 1.1.2022 er Make Rehab den nye forhandler af alle Kelvin kørestolene: Kelvin Komfort, Kelvin Aura, Kelvin Swing og Kelvin Cumulix. Som hovedforhandler vil vi sætte fokus på, hvordan 24 timers positionering kan skabe energibalance hos selv de mest svækkede mennesker.


Energibalance – livskvalitet i alle livets faser
Vores fokus vil være at skabe og understøtte den enkeltes livskvalitet i alle livets faser. Dette ved at sikre, at de basale behov bliver tilgodeset bedst muligt, hvorved der frigives energi til andre aktiviteter. Med samtlige stole inkl. Bendix ryggen skaber vi rig mulighed for at imødekomme dette i både primær og sekundær sektor.

Vi vil gerne udvikle sammen med jer
Vi er altid på udkig efter endnu bedre positioneringsløsninger, og vi er i konstant videreudvikling af vores produkter. Dette kræver opdateret viden, effektmåling og evaluering af vores løsninger i praksis. Så lad os i fællesskab med jer udvikle og skabe de bedste velfærdsteknologiske løsninger for svækkede mennesker og det personale, som skal betjene disse. Sammen med os har I mulighed for at deltage i mindre eller større projekter afhængig af jeres ønsker og behov.


Vores mål i Make Rehab er, at vi sammen løfter vidensniveauet indenfor hjælpemiddelsområdet, hvilket vores erfaringer viser sker bedst ved at udvikle sammen med praksis og diverse studie- og forskningsmiljøer.

Vi vil som altid stille vores faglige kompetencer og kliniske erfaringer til rådighed i forhold til at deltage i afprøvninger, tilpasninger og justering af Kelvin stolene. Ligeledes efter behov bidrager vi gerne med vurdering og sparring af hvilken type af kelvinstolene, der er bedst egnet til det pågældende menneske og patientgruppe.