MAKE REHAB ACADEMY
Zitsafe pude
Zitsafe pude
Zitsafe pude
Zitsafe pude
Zitsafe pude
Zitsafe pude
Zitsafe pude
Zitsafe pude

Make Rehab Academy


Viden forpligter og i Make Rehab Academy vil vi gerne forpligtes med den nyeste viden!


Make Rehab Academy er vores eget undervisnings- og vidensdelingscenter, hvor du kan få undervisning i 24 timers positionering, smerter, bariatri udfra et 360 graders perspektiv, samt betydningen af tidlig mobilisering og fastholdelse af mobilisering.

Fornylig har vi undervist meget i 24 timers positionering og bariatri ud fra et 360 graders perspektiv. Fotoet er fra Aalborg kommune, hvor Center for hjælpemidler og velfærdsteknologi var værter ved en temaeftermiddag med emnet: Hvordan skaber vi den gode modtagelse af den bariatriske borger?


Vi opdaterer os løbende med nyeste viden ved at deltage i faglige aktiviteter og videnskabelige konferencer. Den viden deler vi gerne med jer, så hvis I har lyst til at få os ud, tilrettelægger vi vores undervisning med udgangspunkt i jeres behov, forventninger og forudsætninger.

I forbindelse med vores undervisning på Fjordstjernen Sundhedscenter udtrykte deltagerne stor begejstring for undervisningen i vores Next Generation positioneringspuder, som kan noget særligt:

 • puderne er hver især fleksible og har flere anvendelsesmuligheder
 • er udviklet ud fra årelang erfaring med 24 timers positionering
 • har en tyngde og stabilitet, der sikrer, at stillingen bevares over tid
 • kan moduleres i små tilpasningsområder og beholder den ønskede form
 • minimal varmeophobning

På fotoet ses vores nye Zitsafe pude som har unikke anvendelsesmuligheder. Læs mere her


Undervisning baseret på evidensbaseret teori og praksis

Vi underviser ud fra ”Why, who, when and how princippet?” Hvornår vælger man hvad og hvorfor? Dette vil være gennemgående i alle præsentationer og undervisningssessioner som opstart.


Desuden er undervisningen understøttet af evidensbaseret teori, da vi i Make Rehab Academy gerne vil øge fokus på hjælpemidler og teknologiers effekt for det enkelte menneske og dennes omgivelser. Herved også bidrage med effektstudier og forskning indenfor de forskellige sygdomskatagorier.

Undervisningen tilrettelægges med udgangspunkt i de enkelte deltageres behov, forventninger og forudsætninger. Make Rehab Academy trækker løbende på eksterne kompetente sparringspartnere og oplægsholdere med viden både fra praksis og fra forskningsmiljøer. Ligeledes er medarbejderne i Make Rehab opdateret med den nyeste nationale og internationale viden indenfor vores primære fokusområder.

Vi underviser i følgende sygdomskategorier:

 • Demens i de sene stadier
 • Palliation
 • Sclerose
 • ALS
 • Huntington's disease
 • "De svære siddestillinger"
 • Neuro-rehabilitering
 • Bariatri ud fra et 360 graders perspektiv
 • Smerter og non farmakologi

Vores undervisning er målrettet ergoterapeuter, fysioterapeuter, fag- og plejepersonale inden for hele sundhedssektoren.

Vores undervisning foregår primært hos jer eller i passende lokation til temaet.

Malene Alexandrowiz er vores faste underviser.

Hun er uddannet ergoterapeut og master i rehabilitering og lægger vægt på at koble teori og praksis i sin undervisning. Hun er fornyeligt blevet tilknyttet OUH som fast underviser i bariatri ud fra et 360 graders perspektiv for deres forflytningsvejledere 2 gange om året.

Book Make Rehab Academy som ekstern faglig sparrings- og koordineringsperson


Det er muligt at booke Make Rehab Academy som ekstern sparrings- og koordineringsperson i ”de komplekse sammensatte opgaver”.


Derudover kan Make Rehab Academy indgå som faglig sparringspartner og samarbejdspartner i forbindelse med afvikling af større faglige nationale eller internationale arrangementer, da vi har stor erfaring med at arrangere og hoste temadage, større nationale og internationale konferencer.

Underviser Malene Alexandrowiz


Malene Alexandrowiz er vores faste underviser. Hun er uddannet ergoterapeut og master i rehabilitering. Hun lægger vægt på at koble teori og praksis i sin undervisning.

Hun har mange års erfaring som konsulent, klinisk underviser og vejleder og har gennem de sidste mange år været tilknyttet sundhedsprofessionsuddannelserne som ekstern underviser. På OUH underviser hun fast i bariatri ud fra et 360 graders perspektiv for deres forflytningsvejledere 2 gange om året.


Hun er næstformand i bestyrelsen i Danish. Care, medlem af bestyrelsen i BariatriRådet og har desuden stor international og national erfaring som både oplægsholder, facilitator og konferenceansvarlig. Derudover er hun skribent på videnskabelige artikler og sundhedsfaglige bøger.

Makes Rehab Academy’s samarbejdspartnere


Makes Rehab Academy samarbejder med universitetsmiljøet i Danmark og Sverige samt sundhedsprofessionsuddannelserne for ergoterapeuter, fysioterapeuter og sygeplejersker. Make Rehab er desuden medlem af faglige organisationer som VITSI, SID LIG GODT, Bariatrirådet, DSAF, medlem af uddannelsesudvalget på KP skolen.

  Tidligere undervisning 

Make Rehab deltager på Health & Rehab 2023, messen for hjælpemidler og velfærdsteknologi i Bella Center Copenhagen i dagene 23.-25. maj


På messen udstiller vi helt nye og allerede kendte produkter samt afholder 2 seminarer onsdag og torsdag.


Det er gratis at deltage og kræver ingen tilmelding.

Miniseminar:
Er du bevidst om betydningen af 24 timers positionering?

Miniseminaret sætter fokus på, hvordan 24 timers positionering kan understøtte og tænkes ind i et rehabiliteringsperspektiv med fokus på aktiviteter ud fra en nonfarmakologisk tilgang. Seminaret afholdes af Malene Alexandrowiz, ergoterapeut og master i rehabilitering - Head of Make Rehab Academy.

Onsdag 24. maj kl. 11:15-12:00
Eventområde C1, Hal C1

Torsdag 25. maj kl. 13:45-14:30
Eventområde C1, Hal C1

Vi glæder os til at se jer på vores stand nr. C4-014.


Læs mere om Health & Rehab 2023 messen her

 Tidligere undervisning 

Efteruddannelse for forflytningsundervisere


Søger du inspiration til at kvalificere din praksis som forflytningsunderviser eller skal du i gang med at udvikle og implementere en forflytningsindsats? Savner du mere viden om forflytning af mennesker med bariatri?  


På VIAs diplommodul får du indblik i praksiseksempler og nyeste evidens på området, og med en holdstørrelse på blot 12 får du de bedste betingelser for læring ift. håndtering af kompleks forflytningspraksis.

På forløbet underviser Malene Alexandrowiz i bariatri, Janna Sylvestersen, Stina Bjørnskov og Cecilie Høegh Langvad er nogle af de andre undervisere.

Du kan stadig nå at tilmelde dig VIAs kursus for forflytningsundervisere

Læs mere og tilmeld dig her

 Tidligere undervisning 

Seminar om bariatri i en tværsektoriel kontekst


Har du en hverdag, hvor du arbejder med den bariatriske borger, eller bevilliger du bariatriske hjælpemidler? Så oplever du uden tvivl, de store udfordringer mødet med denne gruppe mennesker giver. Mange af udfordringerne kan vi imødekomme ved at være godt forberedte. Rækken af spørgsmål, der opstår i mødet med den bariatriske borger, er lang. Mangler du svarene, så tilmeld dig dette spændende seminar.


UNDERVISNINGEN OMHANDLER
• Hvad er bariatri?
• Kropstyper og kropsformer 
• Udfordringer i arbejdet med bariatriske borgere.
• Etiske dilemmaer i arbejdet med bariatriske borgere
• Case-arbejde med eksempler fra praksis

På forløbet underviser Malene Alexandrowiz i bariatri, Janna Sylvestersen, Stina Bjørnskov og Cecilie Høegh Langvad er nogle af de andre undervisere.

MÅLGRUPPE
• Nøgle- og ressourcepersoner inden for det bariatriske område

• Bevilligende, trænende og rehabiliterende terapeuter

• Sygeplejersker

• Portører/serviceassistenter


UNDERVISERE
Fra DHG deltager Ergoterapeut og Educational Manager Pia Beck.
Fra Make Rehab deltager Ergoterapeut Malene Alexandrowiz.
Bariatrisk figurant Susanne Holgaard deltager.


Download flyer om seminaret

Dato
1. marts 2023

Tidspunkt
Kl. 9.30-15.30

Sted
Himmerland, Lars Larsens Vej 1, 9640 Farsø


Tilmelding

Send info med fulde navn, telefonnr., arbejdsplads og arbejdstitel til
pia.beck@directhealthcaregroup.com

Seminaret, herunder forplejning og kursusmaterialer, er gratis.
Du modtager nærmere oplysninger ca. 2 dage før seminaret afvikles.

 

Tilmeldingsfrist 17. februar 2023
Tilmelding skal ske senest 10 dage før seminaret afvikles.


 Tidligere undervisning 

Efteruddannelse indenfor forflytning med
bariatriske borgere


Bariatri og forflytning
- arbejder du med svært overvægtige mennesker?


Hvad er bariatri og hvorfor denne uddannelse?

Begrebet bariatri eller bariatrisk er en betegnelse, der rummer de mange fysiske, psykiske, sociale og praktiske aspekter relateret til svært overvægtige mennesker. En bariatrisk borger eller patient har en BMI større end 35, og fedmerelaterede sygdomme, som f.eks. hjerte-kar-sygdomme, diabetes og slidgigt.

Antallet af bariatriske borgere og patienter er stigende i Danmark og globalt, hvilket medfører en lang række udfordringer i forhold til pleje, forflytning og arbejdsmiljø mv.


UDDANNELSENS INDHOLD
Indholdet kan opdeles i følgende underpunkter:

• Hvad er bariatri?
• Kropstyper og kropsformer samt ernæring, smerter og forflytning og lejring.
• Udfordringer i arbejdet med bariatriske borgere.
• Etiske dilemmaer i arbejdet med bariatriske borgere.
• Kommunikation omkring og med den bariatriske borger.
• Praktisk arbejde med personforflytning, herunder tips og tricks til valg af sejl, positionering m.m.

Undervisningen er bygget op med teoretiske oplæg og praktiske øvelser.
Du kommer til at have en bariatri-simulationsdragt på, og prøve at forflytte andre i en bariatri-simulationsdragt. Du får mulighed for at opleve, hvilke begrænsninger, den bariatriske borger møder i sin hverdag.

MÅLGRUPPE
Social- og sundhedshjælpere og assistenter, terapeuter, pædagoger og andre der arbejder med personforflytning, herunder forflytningsvejledere,
arbejdsmiljørepræsentanter, og bevilligende myndighed.


UNDERVISERE
Pia Beck
er Education Manager, Direct Healthcare Group og ergoterapeut med Master i Humanistisk sundhedsvidenskab og praksisudvikling. Pia er medstifter af Bariatrirådet i Danmark med fokus på forflytning og etik, og medlem af Overvægts Aliancen, et netværk på tværs af kommuner, regioner og private aktører, der arbejder på national politisk prioritering af dette område.

Malene Alexandrowiz er Head of Make Rehab Academy. Ergoterapeut med Master i rehabilitering. Malene varetager eksterne konsulentopgaver inden for det bariatriske felt i både ind- og udland. Malene er medstifter af det danske bariatriråd og har fungeret som vært for en række kongresser om bariatri ud fra et 360 graders perspektiv.


Kontaktpersoner

Sonja Wølke og Benthe Lorenzen
Efteruddannelse@sosu-syd.dk


Download flyer om uddannelsen

Dato
1. februar 2023

Tidspunkt
Kl. 9-15

Sted

SOSU Syd
Bjerggade 4M
6200 Aabenraa


Pris

900 kr. inkl. moms

Tilmelding vha QR- koden eller dette link


Tilmeldingsfrist 3. januar 2023
Tilmelding er bindende 3 uger før uddannelsesstart.


 Tidligere undervisning 

Lejring - en del af rehabiliteringen


Er du bevidst om lejringens betydning? Kom med til en faglig og lærerig aften, hvor der sættes fokus på, hvordan lejring kan nytænkes i et rehabiliteringsperspektiv.

Om arrangementet 

Ergoterapeut Malene Alexandrowiz fra Make Rehab taler om, hvordan man kan se på lejring generelt som mere end det at hvile men også som en del af rehabilitering med fokus på aktiviteter.

Fysioterapeut og LiN instruktør Wendy Petersen-Martin fortæller om Lejring i Neutralstilling, og hvordan man kan optimere rehabiliteringen og behandlingen af den senhjerneskadede borger. 


Undervisere
Ergoterapeut Malene Alexandrowiz, Make Rehab

Fysioterapeut og LiN instruktør Wendy Petersen-Martin

Kontaktperson
Ann Louise Lunddahl, anlc@kolding.dk


Program


16.00:
Kaffe, frugt og chokolade

16.30:
- Lejring og aktivitet
- Lejring og nonfarmakologi
- Introduktion til 24 timers positionering


17.45:

Pause med sandwich og vand


18.15:

- Lejring i Neutralstilling - teori
- Lejring i Neutralstilling - evidens
- Introduktion til den rygliggende stilling


19.45:

Runde af og tak for denne gang

Dato
7. juni

Tidspunkt
Kl. 16.00 -20.00

Sted
Hjerneskadecenter Faaborg-Midtfyn,
Kirkegyden 1 b, Hillerslev
5750 Ringe

Pris
Gratis for medlemmer af Danske Fysioterapeuter

Tilmelding hos Danske Fysioterapeuter

Tilmeldingsfrist
01.06.2022

  Tidligere undervisning 

Seminar: Positionering
Hvordan er sammenhængen mellem forflytning og den siddende / liggende stilling


Seminaret tager udgangspunkt i undervisernes egen hverdag. Her har vi oplevet at der ofte mangler et link mellem det der sker i forflytningen og selve positioneringen.

Kort sagt: Hvis borgeren sidder i det forkerte sejl eller sejlet er lagt forkert på, så er det ofte lige meget hvilken kørestol de bliver forflyttet til, da bækkenets positionen sjældent kan rettes efter borgen er placeret.


Mål
Seminaret giver terapeuten konkrete redskaber til at kunne arbejde med de forskellige sejl med fokus på linket mellem sejlets betydning for den siddende positionering. Ligeledes hvilken betydning mobilisering har for re-positioneringen. 

Deltagerne udfordres på egen praksis af underviserne og hinanden og får mulighed for at reflektere og være kreative i forhold til nuværende og nye arbejdsmetoder.

Målgruppe
Seminaret henvender sig til fysioterapeuter, ergoterapeuter og andre der arbejder med forflytning og positionering af borgere / patienter.

OBS: Det forventes at deltagerne har et års erfaring.


Undervisere

Malene Alexandrowiz fra MAKE REHAB og Guldmann Consulting vil stå for undervisningen.

Guldmann Make Rehab
Guldmann Make Rehab
Guldmann Make Rehab
Guldmann Make Rehab

Datoer
8. marts
27. april

Tidspunkt
Kl. 9.00 -15.00

Hvor
V. Guldmann A/S
Graham Bells Vej 23A
8200 Aarhus N

Pris
Kr. 650,- Eksklusiv moms. Inklusiv materialer og forplejning.

Tilmelding hos Guldmann

Senest 10 dage før.
NB! Ved afbud mindre end en uge før kurset opkræves fuld pris.


  Tidligere undervisning 

Forflytningsvejledning

​Søger du inspiration til at tackle din praksis som forflytningsvejleder eller forflytnings-underviser på nye måder?
Så er dette modul noget for dig – et modul hvor nyeste teori og praksiseksempler mødes.

Du vil blive bedre til at reflektere over din praksis som forflytnings-vejleder med øget viden om:

​​Hvilke overvejelser skal indgå i en forflytning
Analyse og risikovurdering af en forflytning
Forflytning af borgere med demens
Forflytning af Bariatriske borgere
Formidlingspraksis og kommunikation som forflytningsvejleder
Systematik og implementering af sikre forflytninger i praksis
Systematik og input til at udforme et undervisningsprogram, der er tilpasset din arbejdsplads


Malene Alexandrowiz underviser fast på dette modul på VIA University i Aarhus. Hun er uddannet ergoterapeut og master i rehabilitering. Hun lægger vægt på at koble teori og praksis i sin undervisning.

  Tidligere undervisning 

Make Rehab deltager på Health & Rehab Scandinavia messen for hjælpemidler og velfærdsteknologi i Bella Center Copenhagen


På messen afholder vi mini-seminarer om 24 timers positionering og bariatri.


Der er gratis at deltage og kræver ingen tilmelding.

Sæt kryds i kalenderen

16.-18. november 2021. 


Vi glæder os til at møde jer

på stand nr. C4-032.


Læs mere om Health & Rehab Scandinavia messen her

24 timers positionering

Hvad, hvorfor, hvornår bør vi arbejde ud fra denne tilgang? Disse spørgsmål er omdrejningspunktet for mini-seminaret. Målet er at få skabt fokus på, at 24 timers positionering er meget mere end tryksårsforebyggelse. Vi vil gå spadestikket dybere og kigge på sammenspillet mellem de forskellige mulige faktorer, der er i spil hos den enkelte såsom søvn, mobiliseringsniveau, SI-problematikker, delir, spasticitet, dysfagi, atypiske sår, smerter m.m.

Deltagerne får redskaber til at kortlægge og udrede den enkeltes behov for positionering ud fra et 24 timers perspektiv. Samt indsigt og forståelse for betydningen af sammenspillet mellem forskellige hjælpemidlers påvirkning på menneskets funktionsniveau og livskvalitet.

Tirsdag 16. november kl. 11-12
Lokale B5-M1

Torsdag 18. november kl. 13-14
Lokale B5-M1

Bariatri

Hjælpemidlets udformning og tilpasningsevne har en stor betydning for brugen af dem. Kom og få genopfrisket kropsformernes betydning i forbindelse med kortlægning, måltagning og tilpasning af hjælpemidler til mennesker med bariatri.

Oplægget vil tage udgangspunkt i relevante cases og teori som understøttes med simulation.

Onsdag 17. november kl. 11-12
Lokale B5-M1